Giỏ hàng

ANNOUNCEMENTS

(1.2021) Disclosure of resignation of Deputy General Manager of Production

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt-_mien_nhiem_mu_hong_tao_ca5989ec30174bbd9b677bee24462bcc.pdf

Đọc thêm →


(1.2021) Disclosure of amendment EGM documents

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_sua_doi_tai_lieu_hop_cd_b4fda62e9558473b8d13e4157baaff13.pdf

Đọc thêm →


(1.2021) Disclosure of EGM Documents

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_tai_lieu_hop_cd_93e86f5d13a1412ba70f73c912ef6e1e.pdf

Đọc thêm →


(12.2020) Disclosure of information about final registration date to close shareholders list

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_ngay_dang_ky_cc12192020_f682b26e369e4ffba40407a9415e3e5c.pdf

Đọc thêm →


(12.2020) Disclosure of information about 2021 EGM

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_hop_cd_511608ce2cd9412386033844eec2ece2.pdf

Đọc thêm →


Về đầu trang