Giỏ hàng

ANNUAL GENERAL MEETING

Annual Genneral Meeting 2020 - Meeting Minute and Resolution

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/minute___resolution_agm_2020_281be2a8e735492b8780b1d549a076ba.pdf

Đọc thêm →


Annual General Meeting 2020 - Document

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/documents-_2020_agm_3d545309303e4aa298a3414b24aa2116.rar

Đọc thêm →


Extraordinary General Meeting 2019 - Meeting Minute and Resolution

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/bien_ban_hop___nghi_quyet_dhdcd_f57b79020af0438982ad225ff9308500.rar

Đọc thêm →


The third Extraordinary General Meeting of Shareholders 2019 - Document

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/document_of_egm_-_december_2019_33983b462e7f4c849f74282dfede8805.rar

Đọc thêm →


Extraordinary General Meeting 2019 - Meeting Minute and Resolution

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/ket_qua_hop_255a2175583d407b9d104e7b19ecb3f2.rar

Đọc thêm →


Về đầu trang