Giỏ hàng

ANNUAL GENERAL MEETING

Extraordinary General Meeting 2019 - Meeting Minute and Resolution

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/ket_qua_hop_255a2175583d407b9d104e7b19ecb3f2.rar

Đọc thêm →


Extraordinary General Meeting of Shareholders 2019 - Revised, supplemented document

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/tai_lieu_hop_dhdcd_bat_thuong_cuoi_aacf37c1da8a4ad9bf5c3370703dd58e.zip

Đọc thêm →


Extraordinary General Meeting of Shareholders 2019 - Additional document

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/tai_lieu_bo_sung_9.8_23f3e85f6ea64540a8accfa1fcdb7fe4.zip

Đọc thêm →


Extraordinary General Meeting of Shareholders 2019 Document

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/tai_lieu_8.8_1c6ae669553743a0813f87fc6eacb259.zip

Đọc thêm →


Extraordinary General Meeting of Shareholders 2019 Invitation

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/108082019_1_-da_gop_0ae2031fcb554c0bb77f6b39e8b8ddb0.pdf

Đọc thêm →


Về đầu trang