Giỏ hàng

ANNUAL GENERAL MEETING

Extraordinary General Meeting 2019 - Meeting Minute and Resolution

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/bien_ban_hop___nghi_quyet_dhdcd_f57b79020af0438982ad225ff9308500.rar

Đọc thêm →


The third Extraordinary General Meeting of Shareholders 2019 - Document

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/document_of_egm_-_december_2019_33983b462e7f4c849f74282dfede8805.rar

Đọc thêm →


Extraordinary General Meeting 2019 - Meeting Minute and Resolution

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/ket_qua_hop_255a2175583d407b9d104e7b19ecb3f2.rar

Đọc thêm →


Extraordinary General Meeting of Shareholders 2019 - Revised, supplemented document

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/tai_lieu_hop_dhdcd_bat_thuong_cuoi_aacf37c1da8a4ad9bf5c3370703dd58e.zip

Đọc thêm →


Extraordinary General Meeting of Shareholders 2019 - Additional document

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/tai_lieu_bo_sung_9.8_23f3e85f6ea64540a8accfa1fcdb7fe4.zip

Đọc thêm →


Về đầu trang