Giỏ hàng

Báo cáo quản trị

Báo cáo tình hình quản trị năm 2019

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/bcqt_2019_5f970b989f87459e901cd5b5f5e71cd5.pdf

Đọc thêm →


Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt-bcqt_6t.2019_ftv_d3adcba988a24c2a98fa5865725df9c9.pdf

Đọc thêm →


Báo cáo tình hình quản trị năm 2018

Đăng bởi Hsu Timothy ngày

http://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_bcqt_fortress_corporate_governance_report_2018.pdf

Đọc thêm →


Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018

Đăng bởi Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress ngày

http://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_bao_cao_tinh_hinh_quan_tri_6_thang_dau_nam_2018.pdf

Đọc thêm →

Về đầu trang