Giỏ hàng

Báo cáo thường niên

Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2019

Đăng bởi Hsu Timothy ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_thong_tin_bao_cao_thuong_nien_nam_2018_99bbdc9bed2544cbb9fd8ce0c99cdcdd.pdf

Đọc thêm →


Báo cáo thường niên 2017

Đăng bởi Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress ngày

http://file.hstatic.net/1000223142/file/annual_report_2017_vn-compressed.pdf

Đọc thêm →

Bài viết gần đây

Về đầu trang