Giỏ hàng

BOD RESOLUTIONS

(11.2019) BOD resolution on loan plan with Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VN)

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_-_ke_hoach_vay_ngan_hang_vietinbank_0b4d2a4de9e24a178f21571098625327.pdf

Đọc thêm →


(8.2019) BOD resolution on loan transaction with HCMC Development Joint Stock Commercial Bank (VN)

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt-ftv_vay_hdbank_6f85a2c6c8e642f999806b2a0a6e2f89.pdf

Đọc thêm →


(6.2019) Appointment of Deputy General Manager of production (VN/EN)

Đăng bởi Hsu Timothy ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt-_bo_nhiem_ong_yiu_xi_fung_giu_chuc_vu_pho_tong_giam_doc_57b952cbf9a547a4b66ea3d0c9acd638.pdf

Đọc thêm →


(4.2019) Information disclosure for the transaction with related party (VN)

Đăng bởi Hsu Timothy ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_giao_dich_vay_voi_ben_lien_quan_duong_thi_thom_1398ea78078f448297095bc3c4e624bd.pdf

Đọc thêm →


(3.2019) Information disclosure for finalizing list of shareholders for AGM 2019 (VN)

Đăng bởi Hsu Timothy ngày

http://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt-__chot_ds_co_dong_tham_du_hop_dhdcd_thuong_ni.pdf

Đọc thêm →


Về đầu trang