Giỏ hàng

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm đã được kiểm toán

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_bctc_ban_nien_2020_da_kiem_toan_fb817f50e00544f59d834aa06628e092.pdf

Đọc thêm →


Báo cáo tài chính Q2.2020

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/bctc_quy_2.2020_079c4d60352249c4b0c91debd8026da2.pdf

Đọc thêm →


Báo cáo tài chính Q1 2020

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/bctc_quy_1.2020_8e87f3bc2b3c4982bda919cfc39fe16c.pdf

Đọc thêm →


Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_bctc_da_kiem_toan_2019_bcb8c003fecf4053a27193ba15a30042.pdf

Đọc thêm →


Báo cáo tài chính Q4 2019

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt-_bctc_quy_4.2019-ftv_587aa2dd2228453fbd9c8d5007f9daea.pdf

Đọc thêm →


Về đầu trang