Giỏ hàng

Charter

Quy chế quản trị nội bộ 20.8.2019

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/quy_che_fc2cf12695b74a0eae4b1e4899b342b0.pdf

Đọc thêm →


Điều lệ công ty ngày 26.4.2019

Đăng bởi Hsu Timothy ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/dieu_le_26_04_201927042019_659c1e2ce5614d1f805202affaa7e5a4.pdf

Đọc thêm →


Điều lệ công ty ngày 22.1.2019

Đăng bởi Hsu Timothy ngày

http://file.hstatic.net/1000223142/file/dieu_le_22.01.2019.pdf

Đọc thêm →


Điều lệ công ty ngày 27.4.2018 (sửa đổi lần 5)

Đăng bởi Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress ngày

http://file.hstatic.net/1000223142/file/dieu_le_sua_doi_lan_5.pdf

Đọc thêm →


Điều lệ Công ty ngày 8.2.2018 (sửa đổi lần 3)

Đăng bởi Tran Huyen ngày

http://file.hstatic.net/1000223142/file/dieu_le_sua_doi_lan_3.pdf

Đọc thêm →


Về đầu trang