Giỏ hàng

Charter EN

Internal Management Regulation 20.8.2019

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/quy_che_fc2cf12695b74a0eae4b1e4899b342b0.pdf

Đọc thêm →


Company Charter issued 26.4.2019

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/dieu_le_26_04_201927042019_659c1e2ce5614d1f805202affaa7e5a4.pdf

Đọc thêm →


Company Charter issued 22.1.2019

Đăng bởi Hsu Timothy ngày

http://file.hstatic.net/1000223142/file/dieu_le_22.01.2019.pdf

Đọc thêm →


Company Charter issued 27.4.2018 (5th amendment)

Đăng bởi Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress ngày

http://file.hstatic.net/1000223142/file/dieu_le_sua_doi_lan_5.pdf

Đọc thêm →


Company Charter issued 8.2.2018 (3rd amendment)

Đăng bởi Tran Huyen ngày

http://file.hstatic.net/1000223142/file/dieu_le_sua_doi_lan_3.pdf

Đọc thêm →


Về đầu trang