Giỏ hàng

Công bố thông tin

(8.2020) CBTT thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_-_ftv-_thay_doi_dang_ky_dn_e8f0193ccd05466f88951a86f7234ad7.pdf

Đọc thêm →


(7.2020) CBTT Đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_-_dang_ky_giao_dich_tren_he_thong_upcom_25bee202081c4129b8a6e547a6fab560.pdf

Đọc thêm →


(7.2020) CBTT Báo cáo tình hình quản trị của công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2020

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_bao_cao_quan_tri_6_thang_5c2ff058ed9445d19f7d5b74c878933a.pdf

Đọc thêm →


(7.2020) CBTT thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt-_thay_doi_noi_dung_dang_ky_doanh_nghiep__ftv_32df5983998c4a45bc6b22b4a309bb05.pdf

Đọc thêm →


(7.2020) CBTT ký hợp đồng soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31.12.2020

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_ky_hop_dong_kiem_toan_ftv_-_ey_4a7c3ccef72d4bba9a3d7665437b96ce.pdf

Đọc thêm →


Về đầu trang