Giỏ hàng

Công bố thông tin

(1.2020) CBTT Báo cáo tình hình quản trị năm 2019

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/bcqt_2019_5f970b989f87459e901cd5b5f5e71cd5.pdf

Đọc thêm →


(1.2020) CBTT Báo cáo tài chính Q4.2019 + Giải trình biến động lợi nhuận

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt-_bctc_quy_4.2019-ftv_587aa2dd2228453fbd9c8d5007f9daea.pdf

Đọc thêm →


(12.2019) CBTT kết quả họp ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2019

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/ftv-kq_hop_dhdcd_bat_thuong_lan_3-2019_ae16f0b98dc24f8e9cb318f4fb2ed177.pdf

Đọc thêm →


(11.2019) CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2019

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_-_tai_lieu_hop_dhdcd_bat_thuong_lan_3_nam_2019_9ebdc843059d49d4a1eca7fe0bbfebd7.pdf

Đọc thêm →


(11.2019) CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2019

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_-_chot_ds_cuoi_cung_du_hop_dhdcd_bat_thuong_lan_3.2019_c7d8a140fe4c4634a2fbc0c394cff39f.pdf

Đọc thêm →


Về đầu trang