Giỏ hàng

(12.2022) CBTT miễn nhiệm chức vụ TGĐ đối với Bà Dương Thị Thơm và bổ nhiệm Bà Trần Thị Thúy Nguyên giữ chức vụ TGĐ

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_ceo_ban_luoc_bo_24b2af91dfeb476bb09aa87b751c953c.pdf
Về đầu trang