Giỏ hàng

(8.2022) CBTT FTV nhận được GCN đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ 12 đối với dự án đầu tư nhà máy sản xuất dụng cụ cầm tay, đồ ngoại thất sân vườn, đồ ngũ kim tại Lô B8+B9+B10 KCN Phúc Khánh, tỉnh Thái Bình

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt-_thay_doi_gcndt_lan_thu_12._14db7791ec1c47458d7054e3380ab125.pdf
Về đầu trang