Giỏ hàng

(6.2019) CBTT bổ nhiệm ông Yiu Xi Fung giữ chức vụ phó tổng giám đốc sản xuất phụ trách nhà máy sản xuất sản phẩm gỗ

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt-_bo_nhiem_ong_yiu_xi_fung_giu_chuc_vu_pho_tong_giam_doc_57b952cbf9a547a4b66ea3d0c9acd638.pdf

Về đầu trang