Giỏ hàng

Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo nhóm/AGM 2018 attendance group authorization letter

http://file.hstatic.net/1000223142/file/authorization_letter-group.docx

Về đầu trang