Giỏ hàng

Thành viên Hội đồng Quản trị

Bà Tô Thị Phương Lan, quốc tịch Việt Nam, là thành viên HĐQT tại Fortress VN. 

Ngoài ra, bà đang giữ chức vụ Trợ lý Tổng giám đốc của Công ty CP Khai Phát Đài Tín


Về đầu trang