Giỏ hàng

Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên

Ông Đỗ Xuân Thành, quốc tịch Việt Nam, là thành viên HĐQT độc lập tại công ty CP  Công Nghiệp  Ngũ kim Fortress Việt Nam. Ông là một chuyên gia dày dặn trong lĩnh vực kiểm toán và hiện tại đang giữ chức Tổng giám đốc công ty TNHH Kiểm toán Tư Vấn Tài Chính Quốc Gia.

Về đầu trang