Giỏ hàng

Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên


Ông Tsai, Hsien-Hao, quốc tịch Đài Loan là thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Fortress Việt Nam. 

Ông Tsai, Hsien-Hao là chuyên gia trong lĩnh vực Kế toán-Tài chính, đã từng nắm giữ chức vụ Chủ tịch tại Tổ chức tư vấn doanh nghiệp vừa và nhỏ Đài Loan và Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ Đài Loan.

Về đầu trang