Giỏ hàng

Nghị Quyết HĐQT

(11.2019) Công bố thông tin kế hoạch vay với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_-_ke_hoach_vay_ngan_hang_vietinbank_0b4d2a4de9e24a178f21571098625327.pdf

Đọc thêm →


(8.2019) Công bố thông tin giao dịch vay với Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt-ftv_vay_hdbank_6f85a2c6c8e642f999806b2a0a6e2f89.pdf

Đọc thêm →


(6.2019) Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc sản xuất phụ trách nhà máy sản xuất sản phẩm bằng gỗ

Đăng bởi Hsu Timothy ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt-_bo_nhiem_ong_yiu_xi_fung_giu_chuc_vu_pho_tong_giam_doc_57b952cbf9a547a4b66ea3d0c9acd638.pdf

Đọc thêm →


(4.2019) Công bố thông tin Giao dịch với bên liên quan

Đăng bởi Hsu Timothy ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_giao_dich_vay_voi_ben_lien_quan_duong_thi_thom_1398ea78078f448297095bc3c4e624bd.pdf

Đọc thêm →


(3.2019) Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Đăng bởi Hsu Timothy ngày

http://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt-__chot_ds_co_dong_tham_du_hop_dhdcd_thuong_ni.pdf

Đọc thêm →


Về đầu trang