Giỏ hàng

Financial reports

Financial Statements Q3.2020 (VN)

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/bctc_q310202020_3ff87f3d087948ee934174ff6c0d4e3d.pdf

Đọc thêm →


Audited Interim financial statements (VN)

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_bctc_ban_nien_2020_da_kiem_toan_fb817f50e00544f59d834aa06628e092.pdf

Đọc thêm →


Unaudited Financial Statement Q2.2020 (VN)

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/bctc_quy_2.2020_079c4d60352249c4b0c91debd8026da2.pdf

Đọc thêm →


Financial Statements Q1 2020 (VN)

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/bctc_quy_1.2020_8e87f3bc2b3c4982bda919cfc39fe16c.pdf

Đọc thêm →


Audited Financial Statements 2019 (EN)

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/fortress_-_efs_-_31_dec_2019_9feade69de054521901215c93b277cfe.pdf

Đọc thêm →


Về đầu trang