Giỏ hàng

Financial reports

Unaudited Financial Statements Q4 2019 (VN)

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt-_bctc_quy_4.2019-ftv_587aa2dd2228453fbd9c8d5007f9daea.pdf

Đọc thêm →


Unaudited Financial Statements Q3 2019 (VN)

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_-_bctc_quy_3.2019_d2d67e0fa8fb4844a14614f97adbcc3f.pdf

Đọc thêm →


Audited Interim financial statements (EN)

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/efs_frotress_-_30_june_2019_f6a1c004b69d423b9abc23b40f9c63f5.pdf

Đọc thêm →


Unaudited Financial Statements Q2 2019 (VN)

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_bao_cao_tai_chinh_q2.2019-ftv_632a35b428504ae08c995c2304bce653.pdf

Đọc thêm →


Unaudited Financial Statements Q1 2019 (VN)

Đăng bởi Tran Huyen ngày

https://file.hstatic.net/1000223142/file/cbtt_bao_cao_tai_chinh_q1_2019_ftv_e6a767ac7d614c3bb202cfa548360557.pdf

Đọc thêm →


Về đầu trang