Giỏ hàng

Bảo vệ môi trường

Là một doanh nghiệp cũng như là một thành phần trong xã hội,  Fortress Việt Nam nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với vấn đề bảo vệ môi trường. Công ty luôn tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường cũng như không ngừng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đối với toàn thể nhân viên.

Hiện tại công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 14001:2015, đảm bảo các công trình xây dựng đạt tiêu chuẩn cao nhất về kỹ thuật đồng thời hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người.

Về đầu trang