Giỏ hàng

Giới thiệu - Lịch sử phát triển 2009-2015

 

2009-2015: Công ty liên tục quy mô hoạt động về vốn và năng lực sản xuất với tổng vốn đầu tư vào nhà máy lên đến 10 triệu USD

2016: Công ty chuyển đổi mô hình loại hình hoạt động từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, sau đó đổi tên thành tên gọi hiện nay - Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam (Nhằm phân biệt với Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh thuộc Tập đoàn nhựa Formosa).

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao đối với các mặt hàng sản xuất tại Việt Nam đến từ các đối tác trên toàn cầu, công ty đẩy mạnh hoạt động sản xuất với việc tăng vốn điều lệ, đồng thời mở rộng đầu tư dự án nhà máy sản xuất.
2017: Công ty liên tục mở rộng quy mô với việc tăng vốn điều lệ và vốn đầu tư dự án, đồng thời triển khai xây dựng nhà máy thứ 2 với số vốn 6,5 triệu USD.
Về đầu trang