Giỏ hàng

Giới thiệu - Năng lực sản xuất

Công ty hiện có 2 nhà máy sản xuất đã đi vào hoạt động với công suất ước tính khoảng 60 triệu sản phẩm dụng cụ làm vườn/năm; tất cả đều nằm tại tỉnh Thái Bình, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng trên thị trường toàn cầu.


  Về đầu trang