Giỏ hàng

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chúng tôi hiểu được trách nhiệm đối với nhân viên của công ty, cũng như cộng đồng địa phương nơi chúng tôi hoạt động.    

Các nhà máy của Fortress Việt Nam thường xuyên được kiểm toán bởi các tổ chức độc lập và đạt tiêu chuẩn BSCI (Business Social Compliance Initiative – Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, ra đời từ đề xuất của Hiệp hội Ngoại thương (FTA) với mục đích thiết lập một diễn đàn chung cho các quy tắc ứng xử và hệ thống giám sát ở châu Âu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.)

Chúng tôi hướng tới sự phát triển bền vững và đem đến sự thịnh vượng cho cộng đồng.


Về đầu trang