Giỏ hàng

TRỢ LÝ KINH DOANH

TRỢ LÝ KINH DOANH

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

 1. Trợ lý cho NGƯỜI QUẢN LÝ KINH DOANH về việc xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài với khách hàng
 2. Phối hợp với người quản lý KINH DOANH đề xuất kế hoạch kinh Doanh cho khách hàng
 3. Giúp đỡ khách hàng thông qua email, điện thoại, thuyết trình trực tuyến và trong các cuộc họp trực tiếp
 4. Thu thập thông tin về các khách hàng được chỉ định
 5. Chịu trách nhiệm trong việc làm hài long khách hàng
 6. Là người liên lạc, kết nối giữa khách hàng và các phòng ban nội bộ
 7. Cập nhật kiến thức trong công việc bằng cách tham gia đào tạo; đọc các ấn phẩm chuyên nghiệp; duy trì mạng lưới quan hệ cá nhân

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 1. Có kinh nghiệm liên quan tới công việc kinh Doanh
 2. Khả năng giao tiếp tốt ( nói và viết) tiếng Anh hoặc Tiếng Trung
 3. Khả năng sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên
 4. Bằng cử nhân về kinh tế, kinh Doanh hoặc các ngành nghề liên quan
Về đầu trang