Giỏ hàng

Thành viên Hội đồng Quản trị

Bà Lê Thị Thu Hằng, quốc tịch Việt Nam là thành viên HĐQT của Fortress Việt Nam

Ngoài ra, bà Lê Thị Thu Hằng đang giữ chức vụ Giám đốc điều hành tại Công ty cổ phần Khai Phát Đài Tín, doanh nghiệp đã thực hiện xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Phúc Khánh (thành phố Thái Bình)


Về đầu trang