Giỏ hàng

Thành viên Hội đồng Quản trị

Bà Lê Thị Thu Hằng, quốc tịch Việt Nam, là thành viên HĐQT đồng thời là Phó Tổng giám đốc Tài Chính của Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress VN. Ngoài ra bà cũng  giữ chức vụ  Giám đốc điều hành công ty CP Khai Phát Đài Tín.

 

Về đầu trang