Giỏ hàng

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Tsai Jer Shyong, quốc tịch Đài Loan, là thành viên HĐQT độc lập tại Fortress Việt Nam.

Ông Tsai Jer Shyong là một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và đã từng nắm giữ các chức vụ quan trọng tại nhiều ngân hàng ở Đài Loan như: Tổng giám đốc First bank, TGĐ First Holding, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng đất đai, Chủ tịch HĐQT TW Taiwan Financial Holdings, Thành viên HĐQT thường vụ Ngân hàng Đài Loan.

Về đầu trang